Levande kraft – en inbjudan till frihet

LK-2013Levande kraft är en perfekta följeslagaren på den inre resan. Cicci Lyckow Bäckman vägleder dig genom kroppen och livsenergin, känslorna och tankarna till den inre stillheten med insikt, humor och djup, och boken innehåller många övningar som hjälper dig att själv uppleva det hon talar om i boken.

Köp boken från oss (220 kr + frakt/expedition 39 kr) – skicka ett mail bara!

Åtskilliga läsare har vid det här laget hört av sig och berättat hur stor nytta de haft av boken och hur saker och ting har fallit på plats under läsningen. Läs boken som förberedelse för en kurs, som fördjupning efter en kurs eller bara för att du tycker om insiktsfulla böcker om inre utveckling!

Jag kan nog säga utan att överdriva att arbetet med den inre kraften är det roligaste jag vet. Kurser där en hel grupp människor ägnar flera dagar åt kraften och sanningen ger ny energi och fantastiska insikter. Att leva med inre kraft, känslomässig balans, positiva och kreativa tankar och inre stillhet kanske låter som en omöjlig utopi mitt i en stressig vardag, men det är det inte. Dessutom du har du redan allt som behövs för att leva precis så. När vi öppnar oss för alla fyra aspekterna – när vi undersöker och stiftar närmare bekantskap med den fysiska livsenergin, lär oss acceptera och uppleva våra känslor, får ny förståelse för och distans till tankarna och upptäcker den inre stillheten – då finner vi den verkliga kraften inom oss.

Den kraft som vilar inom oss är uråldrig, kreativ och gränslös, och den kommer ifrån alla olika aspekter av vår varelse. När vi rensar bort de vattentäta skotten mellan kropp, känslor, tankar och meditation blir vi hela, levande varelser med en närvaro och livsglädje som vi aldrig haft tidigare. I stället för att intellektet försöker läxa upp känslorna och meditationen dressera kroppen lever vi som integrerade, hela varelser – i kontakt med oss själva och med livet. Vi behöver inte längre lägga ner dyrbar energi på att undertrycka vissa delar av oss själva utan kan säga ja till, välkomna och stärkas av dem allihop.

Cicci Lyckow Bäckman

Om boken Levande kraft

Levande kraft är en bok i fyra delar, och den första behandlar vår fysiska livsenergi. Det finns en oerhörd kraft och glädje att upptäcka i kroppen, och här finner du stabilitet och en ny inre förankring. Du lär känna livskraften och hur den kommer till uttryck i kroppen, och du får prova olika medvetenhetsövningar, bekanta dig närmare med kroppens intelligens och utforska vad energi egentligen är.

I nästa del av boken besöker du känslornas värld och lär dig att tillåta, möta och uttrycka känslornas energi på ett sätt som ger kraft i stället för att låsa in den i kroppen där den kan ge upphov till problem. Vi tittar på vad känslomässig kontakt egentligen innebär och upptäcker att det döljer sig en subtil glädje bakom alla känslor, även dem som vi upplever som obehagliga. Du får också pröva en stegvis process där du upptäcker känslornas innersta väsen – ren kraft som du kan frigöra, uppleva och använda i ditt liv.

I tredje delen utforskar du tankemönster som du kanske burit på länge och som påverkar ditt liv negativt. Du ser hur du lämnar över din kraft till andra och hur olika mentala vanor som du kanske omedvetet tror gagnar dig i själva verket försvagar och begränsar dig. I vår kultur har vi ofta en övertro på intellektuella resonemang, och det är viktigt för oss att lära oss vad vi kan och inte kan använda vår fantastiska intellektuella kapacitet till.

I sista delen upptäcker du slutligen olika sätt att få kontakt med stillheten inom dig, stanna upp, vila och ”ladda batterierna”. Du får lära dig hur du kan använda fysiska förnimmelser, naturen och till och med dina egna tankar som dörr till den inre stillheten. Tystnad, lugn och inre frid förutsätter inga speciella rum eller andra förutsättningar – det finns inom oss, och vi kan få tillgång till det oavsett de yttre omständigheterna. Med hjälp av det du upptäckt om kroppen, känslorna och tankarna kan du nu hitta kraftens verkliga källa.

Inre utveckling är till sin natur upplevelsebaserad, och det betyder att bara ord inte räcker. Därför innehåller boken många övningar som syftar till att ge dig en personlig upplevelse av innehållet – och det är den personliga upplevelsen, inte orden, som blir den verkliga läraren på din väg mot mer kraft och frihet.

Välkommen till äventyret!

Så här säger Lars Vedam Knutsson om boken

På vår kursgård möter vi många människor som vill ha kontakt med sitt inre och ta ansvar för sitt liv, hitta och uttrycka sin egen sanning, och vi är glada att på det här viset kunna dela med oss av det vi funnit till andra. Till en av våra första kurser kom Cicci, som efter den upplevelsen gått vidare med fler kurser och nya upptäckter och till sist utbildade sig till terapeut. Precis som vi själva kände hon en längtan efter att dela med sig av det hon funnit på vägen, och den här boken – liksom hennes eget arbete med kurser och sessioner – är resultatet. Med den gryende insikten att allting kanske inte står rätt till inom oss väcks ju många frågor: Hur ska jag bära mig åt för att sluta med automatiska beteenden som jag själv inte gillar men som ändå tycks dyka upp om och om igen? Hur ska jag hitta kraften och glädjen under alla måsten? Varför gör jag samma misstag gång på gång trots att jag egentligen vet hur jag skulle vilja leva? Och vad är egentligen sanningen, när nu alla säger olika?

Ofta kan man önska att man hade en följeslagare, en vägvisare som kunde leda en steg för steg på den inre resan och besvara de nya frågor som hela tiden uppstår. Den här boken är en sådan följeslagare. Jag och Gayan har läst den med växande respekt, och vi är stolta över att ha fått vara delaktiga i Ciccis egen resa. Boken är insiktsfull, klok, välformulerad och speglar på ett äkta sätt hur den inre resan kan gestalta sig och vad man kan stöta på för frågor, hinder och upptäckter på vägen. Dessutom är den lättfattligt skriven och ger bra stöd för att förankra insikterna i vardagslivet i stället för att bara lämna läsaren med ännu fler frågor. Det är inspirerande läsning för alla som vill upptäcka mer om sig själva och undersöka vad livet har att erbjuda dem. Boken kan utgöra ett gott stöd för människor som drabbas av sjukdom eller andra livskriser, men du behöver inte vara sjuk eller krisdrabbad för att uppskatta den. Den är helt enkelt en inbjudan till mer frihet!

Vikarbyn i augusti 2006
Lars Knutsson

(Lars Knutsson grundade på 1970-talet det framgångsrika företaget
Gul&Blå som han drev i närmare 30 år. I slutet av 1990-talet startade han
tillsammans med Gayan kursgården Baravara för kurser med fokus på inre utveckling.)