Din personliga energi

PE-2013Vill du förändra ditt liv? Helrenovera din personliga energi! Din personliga energi – ”vibbarna” du avger eller det du utstrålar som person – påverkar hela ditt liv: dina relationer, ditt humör, framgångar och misslyckanden.

Köp den från oss (220 kr + frakt/expedition 39 kr) – skicka ett mail bara!

Den personliga energin bidrar till eller lägger hinder i vägen för det liv du vill leva. Men vad är den här energin egentligen? Och, viktigast av allt, vad påverkas själva energin av? Hur blir din personliga energi en balanserad kraft att räkna med i ditt liv?

Här hittar du de fem nycklarna till den personliga energin, som löser upp knutar, befriar din sanna kraft och lär dig att undvika livets återvändsgränder. Med början i en känsla av egenvärde och vidare genom integritet, självtillit, lätthet och öppenhet visar Cicci hur du balanserar din personliga energi och gör den till en kongruent kraft som snarare hjälper än stjälper på livets väg.

Cicci om Din personliga energi

Hur står det till i ditt liv just nu? Hur mår du? Och, viktigare – vad tror du att det beror på? Den personliga energin – vår utstrålning, hur vi känner oss inuti, ”vibbarna” vi ger ifrån oss – styr vårt liv. Den påverkar vårt humör och hur vi själva tolkar och uppfattar det som händer. Den påverkar andras reaktioner på oss och våra reaktioner på andra. Den får saker och hända i vårt liv – eller inte. Men ofta tror vi att det är precis tvärtom och att vår energi uppstår på grund av det som händer runtomkring oss.

Som jag ser det påverkas den personliga energin visserligen av omvärlden, men huroch hur mycket beror på vilken grundkondition den befinner sig i. Beroende på hur balanserad den personliga energin är kan samma händelse bli en katastrof, en utmaning eller en möjlighet. Oväntade händelser eller ett möte med en annan människa kan leda till intressanta insikter och nya upptäckter – eller till irritation, konflikter och ett dåligt humör som följer med till andra delar av dagen. Idag vill många styra sitt liv i positiv riktning med hjälp av visualisering, målprogrammering eller andra metoder, och fler och fler upptäcker vilken stor roll de själva och deras egna känslor spelar i ekvationen. Det är inte bara vad vi gör, affirmerar, visualiserar eller planerar som påverkar resultatet, utan också vad vi känner och utstrålar under tiden.

Det är här den personliga energin kommer in i bilden. Det är ingen slump att vi har den personliga energi vi har – den påverkas naturligtvis i sin tur av olika faktorer, vilket vi anar någonstans i det undermedvetna. Ofta försöker vi balansera den genom att förändra saker – våra barn, samhället, vår boendemiljö, vår partner, våra egna beteenden eller till och med närbutikens öppettider – men för att kunna förändra den personliga energin åt det positiva hållet behöver vi i stället ett inre fokus.

I Din personliga energi beskriver jag de fem nycklarna till den personliga energin – egenvärde, integritet, självtillit, lätthet och öppenhet – och ger dig övningar som visar dig hur du kan använda dem. De första tre nycklarna behövs för att den personliga energin ska bli balanserad och kunna användas för positiv förändring, medan de sista två hjälper dig att använda den balanserade energin på ett nytt sätt för att påverka ditt liv i positiv riktning och hantera de utmaningar du ställs inför.

I första nyckeln utforskar du den styrka och skönhet som ligger till grund för hela ditt varande, i den andra städar du upp i sådant som kanske hindrar dig från att ta fullt ansvar för ditt liv och verkligen bli vuxen, och i den tredje lär du dig att lyssna till dig själv och din inre vägledning. Med hjälp av dessa tre första nycklar hittar du ditt sanna värde, din egen sanning och din inre röst. Det gör din personliga energi mer balanserad och lättillgänglig, vilket gör att den hjälper dig att komma dit du vill i stället för att lägga hinder i vägen.

I fjärde nyckeln utforskar du hur du kan börja förändra med lätthet och följa livets flöde i stället för att försöka simma motströms, och du får utforska vad som hjälper dig att skapar förändring – och vad som kan lägga hinder i vägen. Och den femte och sista nyckeln tar upp den viktiga balansen mellan skaparkraft och mottaglighet. Här handlar det om öppenhet – inte bara för olika aspekter av vårt eget inre utan också öppenhet för det okända; för en kraft som inte är vår egen men ändå genomsyrar oss till både kropp och själ och, på den djupaste nivån, är vad vi själva består av. Det är dags att hitta balansen mellan att å ena sidan använda våra kreativa resurser och ta fullt ansvar för vårt liv och å andra sidan inse att vi inte har alla svar och att det finns en intelligens i universum som sträcker sig långt, långt bortom intellektets.

Välkommen att upptäcka din personliga energi och alla livets fantastiska, spännande och underbara möjligheter!

Ur inledningen:

Ordet energi har kommit att användas i så många olika sammanhang och för så många olika saker att det nästan känns som om jag skulle behöva hitta på ett nytt ord för den här boken. När jag sökte på internet efter olika fraser med ordet energi för att se om det fanns någon som arbetade med personlig energi hittade jag ingen som gjorde det, men översköljdes av träffar som handlade om auraläsning, healing och annat i samma stil – plus naturligtvis information från elbolag, miljöaktivistorganisationer och andra sajter som hade med den formen av energi att göra. Vi använder, läser av, mäter och studerar alla möjliga former av energi, från el till auror och andra energifält i och utanför kroppen, men ingenstans hittade jag någon som arbetade med personlig energi. Det vill säga, det finns en – ”Mannen som talar med hundar”, eller mexikanska Cesar Millan som arbetar med hundpsykologi i Los Angeles – men han arbetar bara med personlig energi i relation till just hundar. Jag har förvisso träffat åtskilliga terapeuter och kursledare som haft med medvetenheten om personlig energi i sitt arbete, men aldrig med det uttalade syftet att göra människor aktivt uppmärksamma på den. De kunde ställa frågor som: ”Känner du vad du utstrålar just nu?” eller kanske oftare tala om för en kursdeltagare att han eller hon förmedlade en viss energi – men det var aldrig någon som tog steget fullt ut och visade hur oerhört stor del av livet som påverkas av den personliga energin, både när det gäller upplevelser och ens egna känslor.

Personlig energi är den energi vi utstrålar i varje stund. Den förändras hela tiden: från undergiven, bekräftelsesökande, krävande, uppgiven eller likgiltig till bestämd, kraftfull, upphetsad, rädd, försvarsbenägen eller kamplysten och vidare till lugn, glad, grundad, kärleksfull eller avspänd i ett ständigt skiftande mönster. Den utgör en stor del av vår kommunikation med andra, parallellt med de ord vi väljer men som utgör en förhållandevis mycket liten del. Den ligger till grund för mängder av konflikter, eftersom vi ofta inte vet vad vi själva utstrålar. Andra är inte heller medvetna om det på ett aktivt plan men reagerar likafullt på vår energi, och den förvirring som uppstår genererar i sin tur mer, ofta motsägelsefull, energi.

Hur medvetna vi är om vår egen och andras personliga energi och hur väl vi kan skilja mellan vad som kommer ifrån oss själva och vad som kommer ifrån andra är individuellt och beror dels på vår nivå av självkännedom, dels på miljön vi vuxit upp i, dels på vilken slags personlighet vi har och vad vi spontant fokuserar på. Men alla är i någon utsträckning medvetna om vad det är för energi det handlar om, även om en del kanske väljer att kalla den något annat, till exempel attityd, utstrålning, stil eller ”vibbar” eller kanske till och med tror att det är orden som människor väljer, och tonfallet de yttras med, som förmedlar den här informationen. Men ord och tonfall är bara symtom på den bakomliggande energin, något som många äkta makar genom tiderna fått höra i den berömda kommentaren ”Det är inte vad du säger utan sättet du säger det på!”

På kurserna i Levande kraft arbetar vi mycket med personlig energi. Vi använder till exempel rollspelsövningar där deltagarna får interagera för att sedan få feedback av varandra genom sin partners reaktioner. På så sätt blir kursdeltagarna sakta medvetna om energin, eller ”vibbarna”, de utstrålar och hur starkt det påverkar interaktionen. Och det är inte bara våra interaktioner med andra som påverkas av vår personliga energi – även vi själva påverkas av den. Mycket oftare än vi tror är det vår egen energi som får oss att må på olika sätt – uppåt, nedstämda, irriterade eller lugna. Vanligtvis tror vi att det är yttre händelser som ”gör” oss ledsna, arga eller glada och därmedpåverkar det vi utstrålar. (”Det är klart att jag verkar arg, det och det hände ju!”) Men häpnadsväckande ofta är det vår egen inre energi som har en aggressiv eller hopplös ton och därmed frammanar matchande känslor – eller till och med lockar till sig eller frammanar situationer som stämmer överens med energin och ger ny näring åt uppfattningen att det är händelserna i omvärlden som påverkar vårt humör.

Mycket ofta är människor omedvetna om sin personliga energi. Vissa är medvetna om sin energi när de är för sig själva och lugna och avslappnade, men de tappar kontakten med sitt inre i samma stund som de träffar andra människor eller blir arga eller rädda. Och omedvetenheten om vår egen energi är nästan alltid det största hindret för att vi ska kunna leva på det sätt vi vill i livet.

PE-2013  

 

Köp den från oss (220 kr + frakt/expedition 39 kr) – skicka ett mail bara!