Egobitar – the missing peace

Pussellogga-vertikal-margVill utvecklas som människa och lära dig att möta, förstå och få en djupare kontakt med både dig själv och andra? Välkommen till en diplomerande utbildning!

Något för dig? Om du har frågor är du välkommen att skicka e-post till oss eller ringa Cicci direkt på 0708-606 104. Vi ser fram emot att höra av dig!

 

En ny utbildning för en ny tid

Utbildningen Egobitar tar dig på en resa genom människans psyke – både den grundläggande struktur som vi alla har gemensam och de olika drivkrafter, perspektiv och reaktionsmönster där vi skiljer oss åt. Du lär dig förstå både dig själv och andra bättre, och det som tidigare känts konstigt eller irriterande blir begripligt och användbart i stället. Du kan vara till exempel coach, terapeut, tränare, chef eller lärare. Kanske är du ”bara” förälder, syskon eller vän och vill ha mer balanserade relationer? I vilket fall som helst väntar en hel skattkista att ösa ur för dig som vill vässa din förmåga att möta andra och dig själv.

Utbildningen innehåller tre olika block:

  • Självkännedom och upplevelsebaserad inre utveckling
  • Enneagrammets personlighetstypologi
  • Diplomvecka

Självkännedom

Dessa kurser är Levande kraft steg I, steg II och steg III. De sträcker sig över mellan tre och fem dygn och har formen av internat/retreater. Kurserna är upplevelsebaserade, och på samtliga kurser används i varierande grad andning, rörelse, samtal, meditation, rollspel och övningar i par och i grupp. Du kan läsa mer om kurserna via länkarna till dem.

Självkännedomsblocket i programmet Egobitar är steg I två gånger, steg II en gång och steg III två gånger. Steg I upprepas på grund av att upplevelsen skiljer sig starkt åt andra gången. Steg III upprepas bara till namnet, eftersom temat och de specifika övningar som används förändras från kurs till kurs.

Enneagrammets personlighetstypologi

Personlighetstypologin Enneagrammet beskriver nio olika personlighetstyper, deras drivkrafter, till­gång­ar och fallgropar. Modellen är mångbottnad och mer ”tredimensionell” än de flesta andra (läs mer via län­ken ovan), och den hjälper oss dels att förstå och möta andra utifrån deras förutsättningar, dels att bli mer med­vetna om hur våra egna snubbeltrådar – och vår egen potential – ser ut.

Enneagramblocket i programmet Egobitar utgörs av tre webinarier, självstudier i kursbok (engelska), tre skriftliga hemuppgifter och tre praktiska utbildningsdagar (en efter varje genomgånget webinarium).

Diplomveckan

En diplomvecka i internatformat avslutar programmet, och du måste alltså ha avslutat de övriga blocken först. (I vissa fall kan du få dispens med din andra steg III, beroende på hur kursen faller i tiden.) Här sam­man­fat­tar vi under upplevelsebaserade former hela utbildningens innehåll och integrerar förståelsen för och kunskapen om både enneagrammet och egot på en djupare nivå.

Du kan också läsa om utbildningen på dess egen hemsida egobitar.se!